Παράταση πληρωμής τελών κυκλοφορίας

Για την διευκόλυνση των πολιτών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, το Υπουργείο Οικονομικών παρατείνει την προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας

καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, έως τη Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020.

Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας, κάθε πληρωμή θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιβαρύνεται με πρόστιμο.

Στοιχεια επικοινωνιας (GR)

Ιερά Οδός 307, Αιγάλεω 122 44
T: 210 531 00 61
E: info@tax-solution.gr

Callnow