Κοινωνικό μέρισμα: Εκ νέου υποβολή αίτησης για δύο κατηγορίες δικαιούχων

Κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων που απερρίφθησαν, καλούνται οι πιθανοί δικαιούχοι που εντάσσονται σε μια εκ των δύο κατηγοριών, να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση.
1. Δικαιούχοι οι οποίοι στις φορολογικές τους δηλώσεις δεν είχαν δηλώσει το ΑΦΜ των εξαρτώμενων μελών.
2. Δικαιούχοι οι οποίοι είχαν υποβάλλει εκ πρόθεσμα φορολογική δήλωση για κάποιο από τα προηγούμενα 7 έτη.

Στοιχεια επικοινωνιας (GR)

Ιερά Οδός 307, Αιγάλεω 122 44
T: 210 531 00 61
E: info@tax-solution.gr

Callnow