Κοινωνικό μέρισμα: «Διευρύνεται η χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης σε άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.) όλων των ηλικιών

  Διευρύνθηκε η διανομή της έκτακτης ενίσχυσης σε όλα τα νοικοκυριά που έχουν τουλάχιστον ένα μέλος Α.Μ.Ε.Α., χωρίς ηλικιακό περιορισμό και έτσι άνθρωποι με προβλήματα αναπηρίας ανεξαρτήτως ηλικίας, είτε μόνοι τους είτε

ως εξαρτώμενα μέλη, είναι πλέον δικαιούχοι του επιδόματος.
  Αυτό κατέστη εφικτό μετά από ακριβή διασταύρωση των κριτηρίων ένταξης όλων των ομάδων δικαιούχων και υπολογισμό του κόστους διανομής του επιδόματος σε επίπεδο νοικοκυριού.
  Περίπου 253.000 νοικοκυριά θα λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, στα οποία περιλαμβάνονται περισσότερα από 112.000 μέλη Α.Μ.Ε.Α. και πάνω από 350.000 παιδιά.
  Να τονιστεί ότι το ποσό των 700 ευρώ θα δοθεί μία φορά σε κάθε νοικοκυριό και ωφελούμενοι που ανήκουν σε περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων δεν δικαιούνται πολλαπλό επίδομα.
  Επίσης, οι δικαιούχοι για να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος (www.koinonikomerisma.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από τις 17 έως τις 26 Δεκεμβρίου 2019.

 

Στοιχεια επικοινωνιας (GR)

Ιερά Οδός 307, Αιγάλεω 122 44
T: 210 531 00 61
E: info@tax-solution.gr

Callnow