Προστασία α' κατοικίας - παράταση

  Παράταση στο υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας της α' κατοικίας κατά 4 μήνες, μέχρι και 30 Απρίλιου 2020.
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Στο Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε, περιλαμβάνεται διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία δίνεται παράταση στο υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας της α' κατοικίας κατά 4 μήνες, δηλαδή μέχρι και 30 Απρίλιου 2020.
  Με την παράταση αυτή, παρέχεται η ευκαιρία σε περισσότερους οφειλέτες να προστατέψουν την α' κατοικία τους αλλά και σε όσους έχουν ήδη εισέλθει στην πλατφόρμα και δεν έχουν υποβάλλει την αίτησή τους, να προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ετοιμασίας αίτησης μέχρι την τελική προθεσμία, δεδομένου ότι αποτελεί την τελευταία παράταση και ευκαιρία αξιοποίησης αυτού του πλαισίου προστασίας.
  Με τις βελτιώσεις του Νόμου για την προστασία της α' κατοικίας που τέθηκαν σε ισχύ από 18 Νοεμβρίου 2019, τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την κατάργηση προσκόμισης δικαιολογητικών (πιστοποιητικό βαρών, ΑΑ ΓΗΣ) και την παράταση για 4 μήνες για την υποβολή αιτήσεων, το Υπουργείο Οικονομικών έχει δημιουργήσει ένα ευνοϊκό και εύχρηστο πλαίσιο για τους πολίτες προκειμένου να προστατέψουν την α' κατοικία τους αλλά και να ρυθμίσουν τα σχετικά δάνειά τους. Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση των δανείων με υποθήκη στην α' κατοικία περιλαμβάνει διαγραφή οφειλής (στο ποσό που υπερβαίνει το 120% της εμπορικής αξίας του σπιτιού), μακροχρόνια αποπληρωμή έως 25 έτη, χαμηλό επιτόκιο 2%, καθώς και Κρατική επιδότηση (20-50%) των μηνιαίων δόσεων.
  Οι τράπεζες χρηματοδοτούν το κόστος των πολιτών που απευθύνονται σε εξειδικευμένους δικηγόρους για  την υποστήριξή τους στις διαδικασίες της πλατφόρμας.
Επίσης, από 1/7/2019 μέχρι 6/12/2019:
Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 53.530 χρήστες.
Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 35.670 χρήστες.
Έχουν υποβληθεί 972 αιτήσεις 
Έχουν δοθεί 224 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.
Έχουν ήδη αποδεχθεί 50 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.
 Έχει ήδη εγκριθεί η Κρατική επιδότηση σε 21 πολίτες.
  Οι οφειλέτες μπορούν να ξεκινήσουν την διαδικασία αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (http://www.keyd.gov.gr/a-katoikia/).
  Τέλος, από την 1η Μαΐου 2020 θα αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης χρεών και πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων, το οποίο θα καταργήσει και ενσωματώσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προστασία α' κατοικίας, εξωδικαστικός μηχανισμός).

Στοιχεια επικοινωνιας (GR)

Ιερά Οδός 307, Αιγάλεω 122 44
T: 210 531 00 61
E: info@tax-solution.gr

Callnow