Τέλη κυκλοφορίας 2020: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων στο TAXISΝΕΤ

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε το «Έντυπο τελών κυκλοφορίας» για τα έτη 2013 και επομένων.
 
Προθεσμίες
Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται εμπρόθεσμα :

■ το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12)

■ την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Βήμα-βήμα

■ Συμπληρώνω τον Α.Φ.Μ., που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

■ Συμπληρώνω τον αρ. κυκλοφορίας του οχήματος, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

■ Συμπληρώνω το έτος τελών κυκλοφορίας

■ Επιλέγω «Αναζήτηση»

■ Επιλέγω «Εκτύπωση» όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής αναζήτηση»

 
Σχετικές διατάξεις–Αποφάσεις–Εγκύκλιοι

■ Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), άρθρο πρώτου ποπαράγραφος Ε7, όπως ισχύει

■ ΠΟΛ.1143/2016

■ Δ5Α 1123655 ΕΞ 2013/6.8.2013

Στοιχεια επικοινωνιας (GR)

Ιερά Οδός 307, Αιγάλεω 122 44
T: 210 531 00 61
E: info@tax-solution.gr

Callnow