Γλιτώνουν το τέλος επιτηδεύµατος τα «παγωμένα» µπλοκάκια

Με τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή και περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό καταργείται το τέλος επιτηδεύµατος για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες.

Με τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή και περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό καταργείται το τέλος επιτηδεύµατος για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες που έχουν µπλοκ παροχής υπηρεσιών τα οποία δεν χρησιµοποιούν.

Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει την κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος για:

κάθε µορφής επιχείρηση, δηλαδή και ατοµικές επιχειρήσεις και «µπλοκάκια» που βρίσκονται σε αδράνεια,

τους αγρότες που είναι µέλη αγροτικών συνεταιρισµών,

τους αγροτικούς συνεταιρισµούς,

τους σχολικούς συνεταιρισµούς,

τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις,

τα νοµικά πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης και πτώχευσης.

Σηµειώνεται ότι το ετήσιο τέλος επιτηδεύµατος για όσους έχουν µπλοκάκι ανέρχεται σε 650 ευρώ, ενώ για τους αγρότες και τις αγροτικές και κοινωνικές επιχειρήσεις ανέρχεται στα 500 ευρώ

.

 

Στοιχεια επικοινωνιας (GR)

Ιερά Οδός 307, Αιγάλεω 122 44
T: 210 531 00 61
E: info@tax-solution.gr