ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Ο έλεγχος σχετικά με την φορο-ελεκτική επίθεση επικεντρώνεται στην πενταετία 2012 -2016 διότι αυτό είναι το διάστημα της μεγάλης οικονομικής κρίσης καθώς και η έντονη έξαρση της φοροδιαφυγής της μικρομεσαίας τάξης λόγω της μεγάλης αύξησης των φόρων.

Από το σύνολο των εκρεμών υποθέσεων κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις με την υψηλότερη μοριοδότηση ακολουθώντας την φθίνουσα σειρά ταξινόμησης μέχρι την επίτευξη της συνολικής ετήσιας στοχοθεσίας ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους.Το επιχειρισησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2017 προβλέπει τη διενέργεια 23.300 ελέγχων.

Έλεγχοι θα γίνουν στις ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:

  • Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις των Υπηρεσιών Έρευνας

·         Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

·         Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

  • Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και του προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου.

φοροελεγκτική επίθεση

Στοιχεια επικοινωνιας (GR)

Ιερά Οδός 307, Αιγάλεω 122 44
T: 210 531 00 61
E: info@tax-solution.gr