ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2017

Το σύστημα για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης που αφορά  τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ αναμένεται να ανοίξει εντός των ημερών. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής έχει δωθεί η 30η Ιουνίου (αντί της 30η Απριλίου που ίσχυε) του επόμενου φορολογικού έτους.
Ειδικότερα μειώνεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων από οκτώ (8) σε έξι (6), η πρώτη εκ των οποίων δεν καταβάλλεται πλέον με την υποβολή της δήλωσης αλλά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτής και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.

Στοιχεια επικοινωνιας (GR)

Ιερά Οδός 307, Αιγάλεω 122 44
T: 210 531 00 61
E: info@tax-solution.gr