ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2017

Όσα αναφορά τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, έχει ξεκινήσει ήδη και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Για πρώτη φορά φέτος στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης ενός ή δύο τραπεζικών λογαριασμών για τους άγαμους και έγγαμους / Μ.Σ.Σ. αντίστοιχα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένους μελλοντικούς συμψηφισμούς / επιστροφές φόρων. 

 

Στοιχεια επικοινωνιας (GR)

Ιερά Οδός 307, Αιγάλεω 122 44
T: 210 531 00 61
E: info@tax-solution.gr