ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το σύγχρονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον δημιουργεί ανάγκη για ταχύτητα αποφάσεων. Η ταχύτητα αυτή προυποθέτει την σωστή πληροφόρηση από το λογιστήριο της επιχείρησης. Η αποτελεσματική λειτουργία λοιπόν του λογιστηρίου αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της επιχείρησης.     

Η Tax Solution ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες συνθήκες επιδιώκει και εξασφαλίζει στους πελάτες της, λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες με στόχο την λήψη ορθών και έγκαιρων αποφάσεων.     

 • Ελεγκτική και Λογιστική
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες λογιστικής
 • Οργάνωση επιχειρησιακών υποχρεώσεων

 

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το σύγχρονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον δημιουργεί ανάγκη για ταχύτητα αποφάσεων. Η ταχύτητα αυτή προυποθέτει την σωστή πληροφόρηση από το λογιστήριο της επιχείρησης. Η αποτελεσματική λειτουργία λοιπόν του λογιστηρίου αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της επιχείρησης.     

Η Tax Solution ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες συνθήκες επιδιώκει και εξασφαλίζει στους πελάτες της, λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες με στόχο την λήψη ορθών και έγκαιρων αποφάσεων.     
           
Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:     

 • Συστάσεις, Μετατροπές Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις, Εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων
 • Φοροτεχνική και Φορολογική υποστήριξη επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και σχεδιασμός αντιμετώπισης φορολογικών ελέγχων
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Η Tax Solution ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχείρησης προσφέρει λύσεις και υπηρεσίες και σε άλλους τομείς είτε μέσω των στελεχών της είτε μέσω ενός δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών της.     

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:     

 • Φορολογικοί σχεδιασμοί – Ίδρυση, τήρηση και έλεγχος αλλοδαπών επιχειρήσεων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες  (Διαμόρφωση στρατηγικής, Business plan )
 • Ελεγκτικές υπηρεσίες 
 • Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων
 • Επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα
 • Οργάνωση σεμιναρίων για την ενημέρωση - εκπαίδευση του προσωπικού και των στελεχών των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά και εργατικά θέματα 

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

H Tax Solution προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις υποχρεώσεις της επιχείρησης στον εργατικό και ασφαλιστικό τομέα.     

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:     

 • Ολοκληρωμένη τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες μισθοδοσίας και εργατικής νομοθεσίας
 • Υπηρεσίες απογραφής σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
 • Διεκπεραίωση υποχρεώσεων επιχειρήσεων (Ασφαλιστικοί οργανισμοί, εργατικές διαφορές, πληρωμές )